Zásady ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Provozovatel: Lina Vizelman

IČ: 11982853

Se sídlem: Zvonková 198, 250 72, Předboj

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://hrejivadeka.cz

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu: hrejivadeka@gmail.com.

Pro prodej kurzů, vstupenek a dalšího na našich stránkách a pro provoz našich webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)


I. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u mne nakoupíte, budu pracovat s údaji, které vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa a další níže uvedené.

Z jakého důvodu?

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Osobní údaje také potřebuji zpracovat, abych splnila smlouvu – dodala přístup ke kurzům, nebo vstupenky, případně kupony. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení odstoupení od smlouvy či reklamací.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté nezbytně nutnou zákonnou dobu od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste mi to při nákupu, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek. Zakázat odběr můžete již v průběhu prvního nákupu na e-mailu hrejivadeka@gmail.com, nebo v odkazu v prvním případném newsletteru.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Minimální nezbytně danou dobu od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: hrejivadeka@gmail.com


II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mne. Přesto pro mne pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že pomáhají s chodem e-shopu. Jsou to:

  • Provozovatel internetové aplikace SimpleShop kterou používám pro zpracování objednávek – společnost Redbit s.r.o., se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČO 24197190, DIČ CZ24197190, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755 s provozovnou Sokolská 1095, 280 02 Kolín a telefonem +420 228 225 362 (dále jen Provozovatel).
  • SmartSelling – aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
  • SupportBox – aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
  • SMS brána – aplikace pro rozesílání SMS zpráv 
  • Facebook – FB pixel
  • Google – Google Analytics

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.


III. Co byste dále měli vědět

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu v souladu se zákonem a vybírám případné další zpracovatele v rámci mého elektronického obchodu, kteří mi se zpracováním budou pomáhat a podléhají stejným zásadám.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mne na e-mailové adrese: linaviz(at)gmail.com nebo telefon/Whatsapp: +420723155037


IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

JménoPoskytovatelÚčelVypršení
utm-locksimpleshop.czzpracování objednávkového formuláře30 dní
wbk_stats_date_0simpleshop.czzpracování objednávkového formuláře30 dní
wbk_stats_from_0simpleshop.czzpracování objednávkového formuláře30 dní
wbk_stats_to_0simpleshop.czzpracování objednávkového formuláře30 dní
WIDsimpleshop.czzpracování objednávkového formuláře1 den
CookieConsentCookiebotukládá souhlas s cookies daného uživatele1 rok

Další cookies naleznete v přehledu souhlasu „Cookiebot“ která má ikonu zámečku vlevo dole na každé stránce:

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:


V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 6.1.2024

(Vzorem pro tento dokument je: https://www.shoptet.cz/ke-stazeni/ )