Odkud pochází agrese? (A něco navíc o adaptaci)

Autor: Lina Vizelman, Xenie Majznerová

Frustrace je emoce, která vzniká, když něco není tak, jak bychom si přáli. Gordon Neufeld vymyslel koncepci kruhového objezdu, který popisuje, co se s frustrací děje dál.

Tento objezd má tři výjezdy:

Výjezd #1: Změna situace

Frustrace je emocí, která nese energii měnit svět. Pokud změníme to, co se nám nelíbí, přestane proudit. Často se ale potkáváme se situací, kterou změnit nemůžeme, proto pokračujeme k dalšímu výjezdu.

Výjezd #2: Přijetí situace — adaptace

Abychom se mohli adaptovat, musíme být schopní cítit marnost a zklamání, přivítat slzy nebo alespoň vnitřní smutek z toho, že situaci nejde změnit. Pokud nemáme slzy (může se to stát, pokud pocity jsou příliš zranitelné), pokračujeme na další výjezd.

Výjezd #3: Agrese/integrace

Pokud situaci nemůžeme vyřešit ani změnou, ani slzami, propukne agrese. Ta může mít různé formy: slovní útok, fyzický útok, ignorování, opuštění, obviňování, sebeobviňování, obviňování ostatních…

Teď už víme odkud agrese pochází.

Pokud emoce není příliš silná a máme schopnost integrace, pak spolu s frustrací můžeme cítit pocity, které ji vyváží (například lásku), a zastavit vyjádření agrese. Tím pádem frustrace nevyužije ani tento výjezd. V tom případě se dostáváme do začarovaného kruhu; frustrace se nemůže dostat ven a potřebujeme hledat jiné způsoby jak jí pomoct. Pokud žádný z výjezdů není dlouhodobě dostupný, může následovat znecitlivění a deprese.

V ideálním světě budeme vždy používat první nebo druhý výjezd. Ve skutečnosti to však není tak snadné. Občas na smutek nemáme čas ani prostor a agresi vyvážíme jiným pocitem. V tomto případě energie frustrace zůstane v těle. Když se v nás frustrace „zasekne“, zpravidla ji necítíme, protože obecně necítíme emoce, které se nehýbou. Ale pak stačí malý podnět a „z ničeho nic“ spustíme lavinu slz nebo agrese.

Proto má smysl se pravidelně zbavovat nasbírané frustrace alternativními způsoby: tanec, zpěv, sport, hra (s hračkami), pletení, házení (kamenů), kopání (míče), hra na hudební nástroj, psaní deníku nebo speciálního notes pro expresivní vyjádření svých pocitů, psaní příběhů, skákání na trampolíně, tvorba z hlíny/písku/play doh, kreslení, trhání papíru atd. Nebo můžeme plakat u smutných příběhů v knihách a filmech.

Každý člověk má vlastní preference pro alternativní vyjádření frustrace. Každý občas potřebuje brečet. Jen tak docílíme zdravého fungování emocionálního systému.

Zpracováno na základě Intensive 1 a webináře o zprostředkování vyjádření emocí

Fotografie od uživatele Andrea Piacquadio ze služby Pexels

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *