Úrovně vazby

Autor: Xenie Majznerová

V průběhu prvních 6 let života dítěte se citová vazba vyvíjí postupně, od jednodušších úrovní ke složitějším. Tyto způsoby s námi zůstávají po celý život. Nicméně prohlubování vazby probíhá jen tehdy, pokud k tomu existují příznivé podmínky.

KOŘENY VAZBY — 1. SMYSLY

Pro děti v prvním roce života je důležité být ve fyzickém kontaktu s těmi, kteří jsou pro ně nejbližší, cítit jejich vůni a chuť (třeba mateřského mléka), vidět je, slyšet je. Je to v podstatě jediný způsob, jak si udržet kontakt.

KOŘENY VAZBY — 2. STEJNOST

Ve druhém roce života se vyvíjí schopnost navazování vazby přes stejnost. Dítě se snaží být stejné jako lidé, se kterými má vazbu: v chování, v intonaci řeči, v preferencích. Dítě aktivně napodobuje své vazby a chce mít stejné jídlo, stejné nádobí a účastnit se stejných činností jako rodiče nebo sourozenci.

KOŘENY VAZBY — 3. PŘÍSLUŠNOST A ODDANOST

V průběhu třetího roku života dítě získává schopnost navazovat se přes příslušnost a oddanost. Je to přání patřit k rodině, ale také touha ovládat a vlastnit. „Moje máma“, „můj táta“, „moje hračka“, „jsme jeden tým“. Dítě začíná žárlit. Zároveň je pro dítě podstatné, aby mu jeho vazby stranily a ve všem ho podporovaly. Na této úrovni vazby můžeme očekávat, že i pro dítě bude důležité být pro nás hodné.

První tři úrovně vazby (smysly, stejnost a příslušnost a oddanost) nejsou hluboké, jsou méně zranitelné, a proto mohou existovat i u povrchových vazeb. Například, můžeme se s nimi setkat v bandách nebo partách vrstevníků – nosí stejné oblečení, pěstují mezi sebou pocit „příslušnosti“ a „oddanosti“.

ÚROVNĚ VAZBY – 4. DŮLEŽITOST

Ve čtvrtém roce dítě začíná toužit po pocitu vlastní významnosti, důležitosti pro blízkého člověka. Začíná si uvědomovat, že lidé chtějí držet nablízku to, co je pro ně cenné. Proto chtějí cítit, ze pro svoje vazby skutečně cenné jsou.

“Podívej se, mami, co umím/co jsem nakreslila/co jsem postavil” je typickou větou v tomto věku. Pro děti je na té úrovni hodně podstatné, aby jim dospělí stranili, obdivovali je, dívali se na ně s nadšením.

ÚROVNĚ VAZBY — 5. LÁSKA

V pátém roce dítě začíná milovat. Pokud předtím „mám rád maminku“ bylo spíše napodobováním, v pěti letech už opravdu „MÁ RÁD maminku/tatínka/babičku/dědečka“. Zpívá písničky o lásce a kreslí srdíčka. Tohle je vazba pomocí emocionální intimity. Konečně přichází doba, kdy je dítě připraveno k fyzickému odloučení na nějaký čas od těch, koho má rádo, bez podstatné újmy pro svou psychiku. Nese maminku (a jiné důležité vazby) ve svém srdci, a může se o to spojení opřít, i když jsou od sebe daleko.

ÚROVNĚ VAZBY – 6. ZNÁT A BÝT ZNÁN

Poslední úroveň vazby, která za příznivých podmínek vzniká v průběhu šestého roku života, je poznání. Touha znát a být znán. Dítě začíná sdílet svá tajemství, abychom mu lépe rozuměli, aby nám bylo blíž. Je to nejhlubší a zároveň nejvíc zranitelná úroveň vazby. Tajemství původně vzniká, protože se dítě bojí separace v případě, že zprávu sdělí. Ale na této úrovni nevyřčené tajemství automaticky znamená ještě větší separaci. Proto ho dítě potřebuje sdělit a může přijít s něčím, co se nám zrovna nebude moc líbit. V takovém případě je hodně důležité neodsuzovat a nevyčítat dítěti to, s čím přišlo, ale uznat jeho pocity a případně pomoct s následky. Už samotné přiznání svědčí o tom, že nám důvěřuje, a ten vztah důvěry je vhodné zachovat. Zdaleka ne každý dospělý má zkušenost s vazbou na této úrovni.

Zpracováno na základě Intensive 1 a lj Olga Pisaryk
Korektura: Veronika Skuhrovcová

Hlavní fotografie od uživatele Nataliya Vaitkevich ze služby Pexels

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *