Kurz „Alfa děti a dospívající. Tajemství panovačnosti, dominance a šikany“

Stále více a více dětí a dospívajících rodiče popisují jako náročné, direktivní, panovačné a dominantní. Kořen tohoto problému – alfa dynamika – je jedním z nejméně známých, a přesto nejvlivnějších faktorů v oblasti vazby. 

Tento kurz nás vezme na fascinující cestu k podstatě vazby, a odhalí dynamiku, o které se málo mluví a která ovlivňuje každý vztah, především vztah rodič-dítě a učitel-žák. Dr. Neufeld tuto dynamiku vysvětluje, aby odhalil fenomén, který je ještě větší než orientace na vrstevníky – naše děti se stávají stále více alfa. Tato alfa dynamika se může projevovat nesčetnými způsoby – panovačností, náročností, soutěživostí, a dokonce i šikanou. 

Alfa děti jsou nejen náročnější na výchovu, ale také náchylnější k řadě problémů včetně úzkosti, agrese, opozičnosti a problémů s jídlem. Množství rad a strategií, které se nabízejí v souvislosti s tímto chováním, má tendenci situaci jen zhoršovat, pokud je základním problémem alfa komplex.  

Dr. Neufeld v tomto kurzu odhaluje kořeny problému alfa a otevírá tak dveře k trvalé změně: v rodině, ve třídě i ve společnosti. 

JAK POZNAT, ŽE JE DÍTĚ V ALFA ROLI?

Dítě v alfa roli často:

 • chce dominovat nebo být středem pozornosti;
 • má tendenci přebírat kontrolu v situacích, které to nevyžadují;
 • má potíže přijmout pokyny nebo požádat o pomoc;
 • má sklon šikanovat slabší a zranitelnější (sourozence, spolužáky, zvířata);
 • nenechá vás o sebe pečovat;
 • má tendenci dominovat v interakcích nebo mít poslední slovo;
 • chce všechno vědět nebo se chová, jako by všechno vědělo;
 • přehnaně se o rodiče nebo sourozence stará, rozhoduje co má/nemá jíst, co si má/nemá obléct, kam má/nemá jít;
 • dává vám pokyny o tom, jak ho vychovávat.

Co od kurzu očekávat?

Během tohoto kurzu zažijete řadu překvapivých a objevných okamžiků. Málokoho se téma nedotkne, nebo s ním nijak nepohne. Jakmile Gordon Neufeld vysvětlí alfa dynamiku, stává se samozřejmou součástí života, a člověk se nestačí divit, proč ji doposud neviděl. Pochopení alfa dynamiky také napravuje chyby, kterých jsme se dopustili, když se naší společností začaly šířit volné styly výchovy, a také výchovy, ve které je dítě ve vedoucí pozicí. Přestože se kurz zaměřuje na děti, alfa dynamika a její výzvy se týkají i nás dospělých. Dr. Neufeld rozebírá toto tajemství vazby ve čtyřech sezeních, z nichž každé obsahuje hodinu videomateriálu. Přednášky od Gordona Neufelda si budete moct pustit v záznamu s českými titulky A po každé přednášce se potkáte s oficiálními facilitátorkami Neufeld Institute Linou Vizelman a Xenii Majznerovou, které odpoví na vaše případné otázky a pomohou k tomu, aby se informace z kurzu lépe vstřebaly.

Pro koho je tento kurz?

 • rodiče, prarodiče a široká rodina;
 • učitele, průvodci, asistenti;
 • psychologové, psychoterapeuti, psychiatři a jiní odborníci;
 • kdokoliv, kdo je ve vztahu s jiným člověkem, alfa dynamika je skutečně oči otevírající a součástí každého vztahu.

Vhodnost/použitelnost

Tento kurz má význam a využití pro každý vztah, včetně manželství a přátelství, a poskytuje jedinečnou příležitost k sebepoznání. Hlavním zaměřením kurzu jsou děti a hlavní oblasti použití se týkají výchovy a vzdělání. Tento kurz se bude přímo týkat všech, kteří se podílejí na výchově a výuce dětí, nebo podporují ty, kteří se jí věnují.

Na co se můžete těšit? 

– 4 záznamů přibližně hodinových přednášek Gordona Neufelda s českými titulky, dostupných Do 31.10.2024;
– 5 online setkání v Zoom (31.5, 21.6, 19.7, 23.8, 20.9.2024 v 18:00), každé minimálně 1,5 hodiny dlouhé. První setkání bude seznamovací, na dalších budeme probírat a diskutovat o přednášce, na kterou se podíváte ze záznamu předem. Pokud se nebudete moct setkání zúčastnit, bude možné zaslat otázky předem a následně se podívat na záznam;
– facebooková skupina vedená moderátory pro sdílení postřehů, myšlenek, otázek a vhledů.

Cena: 2 400 Kč / 99 €. Jedná se o zvýhodněnou cenu pro první běh skupiny, kdy ještě dolaďujeme drobné detaily a můžeme lehce měnit způsob, kterým vedeme setkání, abyste z nich měli co největší prospěch. Po prvním běhu se cena zvýší.

Pokud potřebujete platit bankovním převodem ze zahraničí, vytvořte prosím objednávku a kontaktujte nás (herjivadeka@gmail.com) a společně to vyřešíme. 

Pro absolventy kurzu “Pochopit předškoláka” nebo našich studijních skupin máme slevu 10%, napište nám a pošleme vám slevový kód.
V případě, že jste v nelehké finanční situaci, můžeme se rovněž domluvit na slevě (email hrejivadeka@gmail.com). V jiném případě se přihlaste přes formulář dole.

Po vstupu do skupiny kurzu odhlášení již není možné.

Kdo jsme? 
Lina Vizelman, poradkyně pro rodiče, spoluředitelka Neufeld Institut CZ/SK, párová terapeutka 
Xenie Majznerová, psycholožka, spoluředitelka Neufeld Institut CZ/SK, absolventka ročního výcviku Compassionate Inquiry, IFS-informovaná terapeutka, traumaterapeutka

Témata/cíle: 

 • odhalit existenci a účel alfa instinktu a instinktu závislosti;  
 • odhalit přirozenou hierarchii vazby a vyřešit obavy;
 • objasnit ideální tanec alfa/závislý a jeho funkci;
 • představit „alfa komplex“ jako důsledek alfa instinktů, které se zasekly;
 • poskytnout pochopení mnoha tváří alfa komplexu, od těch nejvlídnějších až po ty nejzvrácenější;
 • pochopit roli emocí a útěku před zranitelností v projevech alfa instinktů;
 • odhalit primární příčiny vzniku alfa instinktu a důvody, proč se dnešní děti stávají stále více alfa dětmi;
 • odhalit roli alfa komplexu při problémech s alarmem, například úzkostí;
 • odhalit roli alfa komplexu v problémech s nedodržováním pravidel a opozičností;
 • odhalit roli alfa komplexu v problémech se zvýšenou frustrací a agresivitou;
 • odhalit roli alfa komplexu v problémech a poruchách příjmu potravy;
 • poskytnout návod, jak ochočit alfa komplex a obnovit správný vztah. 

Osnova kurzu  

Kurz je rozdělen do čtyř hodinových lekcí od Gordona Neufelda, které budete sledovat v záznamu. Po každé lekci se budeme potkávat online v Zoom, abychom mohli o přednášce diskutovat, odpovědět na vaše otázky, sdílet vhledy. Zkrátka abyste měli příležitost informaci lépe integrovat. 

Sezení 1 – Pochopení alfy  

Alfa instinkty dávají smysl pouze v kontextu vazby a zejména hierarchické povahy vazby. Naneštěstí tuto politicky nekorektní vědeckou pravdu zamaskovala naše láska k „nezávislosti“ a „rovnosti“. Toto sezení odhalí, jak nás alfa instinkty měly vést k vnímavosti vůči potřebám druhých a také k tomu, abychom převzali odpovědnost a pečovali o své potomky. Je představen konstrukt alfa komplexu. 

Sezení 2 – Mnohé tváře Alfy  

Existuje nejméně pět výrazně odlišných projevů alfa komplexu, které závisí především na útěku člověka před zranitelností a vnímání odpovědnosti. Projevy se pohybují od obyčejné panovačnosti až po syndrom tyrana, a zahrnují syndrom zachránce/pomocníka, soutěživost a náročnou osobnost. 

Sezení 3 – Příčiny a důsledky alfa komplexu  

Dvěma hlavními příčinami alfa komplexu jsou absence silné pečující alfa osobnosti a absence pocitu dostatečného bezpečí, aby bylo možné na ní záviset. Jsou probírány různé okolnosti a situace, které k tomuto selhání vedou. Problémy pramenící z komplexu alfa existují v nesčetném množství a zahrnují problémy s frustrací, problémy s příjmem potravy, problémy s alarmem a problémy s respektováním požadavků.  

Sezení 4 – Ochočení alfa komplexu  

Ochočení alfa komplexu zahrnuje zvrácení podmínek, které ho vyvolávají. Kromě toho je uvedeno deset rad, jak získat zpět své správné místo v životě dětí. 

TENTO KURZ JE PRO VÁS, POKUD:

 • Chcete zajistit svému dítěti pocit bezpečí a bezstarostné dětství;
 • Chcete si s dítětem vybudovat takový vztah, aby se cítilo bezpečně a aby mohla vzkvétat jeho skutečná, nikoli zdánlivá, samostatnost a nezávislost;
 • Chcete, aby se dítě od vás snadno nechalo vést a vychovávat;
 • Chcete být pro své dítě zodpovědnou a pečující osobou, na kterou se může spolehnout a v jejíž péči si může odpočívat;
 • Chcete vyřešit šikanu ve třídě nebo mezi sourozenci.
 
AUTORSKÁ PRÁVA, PODMÍNKY POUŽITÍ:
Nahrávky a živé online přenosy Neufeld Institute a Neufeld Institut CZ/SK, včetně kurzů, webinářů, studijních skupin a konferencí, jsou určeny pouze pro platící jednotlivě se registrující osoby, jsou duševním vlastnictvím Neufeld Institute a jsou chráněny autorským zákonem. Přeposílání, reprodukce a/nebo distribuce vcelku nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu je zakázána. To zahrnuje snímky prezentace, citace a snímky obrazovky z kurzu. Více informací naleznete na stránce Práva duševního vlastnictví.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *