Kurz „Pochopit předškoláka“ vlastním tempem

Porozumět dítěti v předškolním věku znamená mít klíče k odhalení tajemství lidské povahy a k rozvinutí lidského potenciálu. Tento úžasný kurz od Gordona Neufelda přináší to nejlepší, co dnešní věda nabízí, a v použitelné formě to předává všem, kdo se věnují této kouzelné věkové skupině. Tento kurz je určen všem, kteří pečují o děti ve věku 2-7 let: rodičům, prarodičům, vychovatelům a pedagogům v raném dětství. Kurz již probíhá, ale připravili jsme pro vás možnost se připojit k variantě samostudia – více informací naleznete níže.

Popis kurzu 

Nikdo není více náchylný k tomu, aby byl nepochopen, než dítě v předškolním věku. Předčasně vyspělý, drzý, obsedantní, roztomilý, hysterický, impulzivní, úzkostný, úchvatný, nereflektující, dogmatický, velkorysý, labilní, agresivní, odolný, kompulzivní a všechno možné, jen ne důsledný – předškolák by se mohl kvalifikovat pro libovolný počet poruch osobnosti a chování. Na rozdíl od kojenců a batolat se předškoláci skutečně vzhledem dost podobají dospělým, a proto nás zdání klame, že jsou nám mnohem podobnější, než jak to ve skutečnosti je. Typickou chybou je projektování naší psychiky na ně. 

Porozumět předškolákovi znamená porozumět samotným základům lidského vývoje. Jakmile pochopíme základní principy vývoje a jejich smysl, stanou se vývojové nedostatky, které předškoláka trápí, průhlednými a pochopitelnými. Místo toho, abychom je tlačili k tomu, aby byli jiní, než jsou, můžeme jejich odlišnosti oslavovat. Namísto snahy přimět je k dospívání se můžeme věnovat zajištění podmínek, které jsou příznivé pro jejich transformaci. Vědět, co potřebují, je klíčem k tomu, abychom věděli, jak s nimi tančit. 

Vhodnost/použitelnost 

Tento kurz je určen pro každého, kdo se věnuje malým dětem: rodiče, vychovatele, učitele mateřských škol, učitele na základních školách a všechny pomáhající profesionály. 

Pochopení předškolního dítěte poskytuje rovněž klíč k pochopení zaseknutí ve vývoji nebo nezralosti v jakémkoli věku, dokonce i u dospívajících a dospělých. V tomto smyslu je kurz o předškolákovi základem pro každého, kdo pracuje s dětmi, dospívajícími nebo dospělými zaseklými ve vývoji. Poznání dynamiky na základní úrovni pomáhá překonat všechny maskující příznaky a také pomáhá najít cestu ven. 

Na co se můžete těšit? 

– 6 záznamů přibližně hodinových přednášek Gordona Neufelda s českými titulky, dostupných po dobu 8 měsiců od registrace.
– 7 záznamů online setkání cca jednou měsíčně, každé je dlouhé cca 1,5 hodiny: přednáška a odpovědi na otázky učastniků předchozího online běhu.
– záznamy budeme přidavat postupně zhruba v měsíčních intervalech až do 1. června 2024 (2 záznamy jsou již hotové, celkem 6 lekcí a 3 záznamy budou dostupné od půlky ledna 2024)
– facebooková skupina vedená moderátory pro sdílení postřehů, myšlenek, otázek a vhledů 

 

Cena: 3 500 Kč /146.75€. Pro absolventy studijní skupiny “Rest. Play. Grow” platí sleva 30%, stačí nám napsat a pošleme vám slevový kód. V případě, že jste v nelehké finanční situaci, můžeme se rovněž domluvit na slevě (email hrejivadeka@gmail.com). V jiném případě se přihlaste přes formulář dole.

Po vstupu do skupiny kurzu odhlášení již není možné.

Kdo jsme? 
Lina Vizelman, poradkyně pro rodiče, co-ředitelka Neufeld Institut CZ-SK, párová terapeutka 
Xenie Majznerová, psycholožka, co-ředitelka Neufeld Institut CZ-SK, IFS-informovaná terapeutka, traumaterapeutka

Přihlášení na kurz:

Koupit

Cíle kurzu

 • vysvětlit, jak se principy vývoje vztahují na děti předškolního věku,
 • uvědomit si podmínky, které jsou nutné k tomu, aby předškolní děti mohly vyrůst ze svých slabin,
 • porozumět roli vývoje u předškolních dětí, a to jak jako vysvětlení jejich chování, tak jako řešení jejich slabin,
 • poskytnout způsoby, jak řešit problémové chování, aniž by byl přitom ohrožen zdravý vývoj,
 • chápat předškoláka v kontextu celkového plánu vývoje člověka,
 • pochopit roli limbického systému ve vývoji předškoláka,
 • ocenit roli odpočinku a hry ve vývoji předškoláka,
 • ocenit vývoj mozku v předškolním věku,
 • porozumět nebezpečí, které hrozí, když se potíže snažíme odstranit hned v zárodku, přestože mají vývojový základ,
 • rozeznat rozdíl mezi skutečným sociálním vývojem a tím, jak se obvykle hodnotí v předškolních zařízeních,
 • najít vývojově vstřícné způsoby řešení záchvatů vzteku a agrese,
 • pomoci vytvořit filozofii výchovy, která může vydržet po celé dětství,
 • pochopit roli ostýchavosti a protivůle ve vývoji,
 • porozumět zdrojům úzkosti předškoláků a způsobům, jak ji řešit.

Obsah kurzu:

Část první – tři přirozené slabiny, o které bychom neměli zakopnout  

Existuje několik významných rysů, v nichž předškoláci nemají být jako my a my nemáme být jako oni: jejich nevyrovnaná povaha, jejich typická bezohlednost a jejich všudypřítomné problémy se separací. Vzhledem k jejich nedostatečnému vývoji se vytváří charakteristický osobnostní profil předškoláků se společnými rysy, a to navzdory rozdílům v genetice a zkušenostech mezi jednotlivci. Tento profil osobnosti předškoláka lze využít i k rozpoznání nezralosti u starších dětí, a dokonce i u dospělých, kteří nedokázali vyrůst z fáze předškoláka. 

V této části se dozvíte, co a proč předškolákům chybí, spolu s přirozenými vývojovými řešeními jejich nezralostí. Tyto vhledy by měly tvořit základ naší interakce s předškoláky. Předškoláci nejvíce potřebují, abychom věděli, jak můžeme kompenzovat to, co jim chybí, a také jak můžeme připravit půdu pro řešení, které poskytne přirozený vývoj. 

Druhá část – Tři neredukovatelné potřeby, které je třeba naplnit  

Neredukovatelnou potřebou se rozumí potřeba, kterou nelze dále redukovat nebo zjednodušit. Tyto neredukovatelné potřeby jsou základem zdravého vývoje předškolních dětí. Při všem našem zájmu o to, jakými činnostmi je zaměstnat a jakou přípravu na školu potřebují, máme tendenci přehlížet ty nejzákladnější potřeby předškoláka. Tyto potřeby jsou zdánlivě jednoduché, ale ve své jednoduchosti neuvěřitelně hluboké: věnovat se opravdové hře, najít opravdový odpočinek a mít opravdové slzy marnosti. Naplnění těchto potřeb je klíčem k jejich transformaci ze stádia odpovídajícího etapě housenky do zbytku jejich života. V této části se budeme zabývat tím, v čem tyto potřeby spočívají a jakou roli hrají ve zdravém vývoji. Předškoláci nejvíce potřebují, abychom věděli, jak zajistit naplnění jejich základních vývojových potřeb. 

Třetí část – Tři typické problémy, které NESMÍME potlačit hned v zárodku  

Věčně se snažíme, aby se předškoláci chovali více jako dospělí. Mnoho dospělých si myslí, že toho dosáhnou tím, že se pokusí odstranit společensky nepřijatelné chování. Mnozí dospělí nevědí, že předškoláci projevují problémové chování z vývojově velmi dobrých důvodů. Když bojujeme proti příznakům jejich nezralosti, můžeme velmi dobře podkopat jejich schopnost vyrůst z těchto přechodných problémů. Tři problematické projevy chování, které do této kategorie patří, jsou záchvaty vzteku a agrese, odpor a opozičnost a plachost a ostýchavost. V této části se účastníci dozvědí, co tato chování znamenají z vývojového hlediska a jaké reakce mají tendenci se obrátit proti nám. Diskutuje se také o tom, jak tyto vývojové zádrhele kompenzovat a jak zabránit tomu, aby tyto rušivé problémy narušovaly zároveň pocit vztahové propojenosti. Předškoláci nejvíce potřebují, abychom věděli, jak řešit základní problémy a jak zajistit podmínky, které jim pomohou z těchto běžných projevů nezralosti skutečně vyrůst. 

Část čtvrtá – Šest nejčastějších chyb, kterých se NEDOPUSTIT  

Když nejsme schopni porozumět předškolákům nacházejícím se v naší péči, jsme náchylní k tomu, abychom se dopouštěli některých častých chyb. V této části je rozebráno šest nejčastějších chyb a jsou uvedeny návrhy, jak se těmto nástrahám u předškoláků vyhnout. Snad největším naším faux pas u předškoláků je vystavovat je raným socializačním zkušenostem a tlačit na ně, aby se přizpůsobili sociálním a společenským očekáváním. Předčasná socializace podkopává zdravý vývoj. Hovoří se také o skrytých vývojových nebezpečích většiny dnešních výukových programů založených na poskytování instrukcí. 

Předškoláci nejvíce potřebují, abychom o nich věděli, že je nemusíme tlačit k samostatnosti. Ve skutečnosti to může situaci ještě zhoršit. A nakonec potřebujeme také vědět, že předčasné zaměření na dobré chování ve skutečnosti narušuje rozvoj nejdůležitější lidské motivace ze všech: touhy být dobrý. Schopnost být „našeptávačem předškoláků“ do značné míry závisí na tom, zda víme, co je přirozené pro povahu předškoláka a co má příroda v plánu, zatímco my plníme svou roli. 

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *