Xenie Majznerová Biazrukaja

O mě a mé práci

Každý člověk je unikátní vesmír, s vlastními zkušenostmi, emocemi, myšlenkami a prožitky. Fascinující, jedinečný, komplexní. Rodíme se dokonalými. Ale během života často dochází k tomu, že se musíme jako ježek obrnit proti vnějšímu světu, který nese bolest, a tohle obrnění, kdysi funkční, teď nám překáží vnímat svět ve všech jeho barvách, vychovávat děti, radovat se životu…

Psychologii jsem vystudovala hned po škole, ale moje skutečná cesta k sobě a k tomu, co teď dělám, začala po narození prvního dítěte a porodu, který nebyl ideální, ale stal se součásti mého životního příběhu. Hodně věcí, které bych mohla řešit ještě před porodem, jsem si tehdy neuvědomovala. Ale rodičovství mi otevřelo nové dimenze v poznání sebe, kdy spolu s dětmi rostu i já. Přičemž každé období dítěte přináší nové spouštěče, vzpomínky a výzvy. Občas to bolí, protože si uvědomuji vlastní omezení a chyby, které už nenapravím, ale na jinou stranu nemůžu žít ve stínu minulosti a mým cílem je být teď a tady pro sebe a rodinu, pro své děti. Žít a užívat si život v přítomném okamžiku.

Proto jsem začala zajímat, a následně i studovat terapii, která mě celou dobu lákala, a zároveň jsem prohlubovala svou znalost paradigmatu vývoje člověka na základě citové vazby Gordona Neufelda. Hezky se doplňují. Díky terapii vidím, jak raná letá ovlivňují osobnost, jak se naše chyby v rodičovství projevují v dospělosti, slyším příběhy dospělých, kteří kdysi byli dětmi. Pak ty znalosti a zkušenosti můžu použit, když konzultuji rodiče.

Dbám na vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení, ve kterém dostanete bezpodmínečné pochopení a hřejivou podporu. Věřím, že příroda je moudrá, a i ty nejnáročnější stavy jsou způsobem jak nás a naše děti mozek chrání a jak komunikuje s námi náš nervový systém, naše tělo. Proto nepoužívám model „poruch“, nehledám diagnózy, a i když řeším konkrétní problém, řeším ho komplexně. Věnuji svou pozornost celkovému vývoji, souvislostem a dynamikám. Symptom vnímám jako „kanárka“, který nám poskytuje informace o celém systému. Doprovázím své klienty v poznávání sebe.

Pracuji s perinatálními tématy od plánování těhotenství po přípravu k porodu, s poporodními traumaty u žen, jsem certifikovaná perinatální psycholožka. Zabývám se také rodičovským poradenstvím v rámci paradigmatu Gordona Neufelda (vývojová teorie na základě vazby). Během konzultací jsem pochopila, že potřebují nejen vysvětlit rodičům chování dítěte, ale i podpořit je v té náročné každodenní roli, roli rodiče. 

Pro terapeutickou práci používám především emočně-obraznou terapii (eit), je to jemná, ale účinná, hravá metaforická metoda, ve které se pomocí obrazů seznamujeme se s podvědomím a řešíme vnitřní konflikty a napětí. EOT velice dobře pomáhá v situacích, kdy život (děti, rodina nebo partner/ka) vyvolávají silné emoce, se kterými člověk neví rady.

Dále používám Compassionate Inquiry Gabora Maté. Inspirují mě rovněž knihy a online kurzy IFS terapie, Somatic Expiriencing, polyvagální teorie S. Porgese a práce Babette Rothschild (Somatická terapie traumatu).

Mám vlastní blog na Facebooku, kde sdílím příběhy, příklady, myšlenky, citáty, informace o webinářích a aktivitách.

Mluvím a konzultuji česky, anglicky, bělorusky a rusky. Rozumím také slovensky a ukrajinsky.

Krátké bio

Pocházím z Běloruska, v České republice žiji od roku 2004. Manžel je Čech a máme spolu dvě děti — kluka (narodil se v roce 2017) a holku (rok narození 2019). Mým koníčkem je fotografie, které se už léta věnuji, a snažím se ji propojit se svou psychologickou praxi. Podrobné informace o vzdělání a praxi najdete dole na stránce.

S čím vám můžu pomoct?

Nejčastější situace a dotazy, se kterými ke mně přichází klienti (rozklikněte pro podrobnosti):

 • plánování těhotenství
 • psychologická neplodnost
 • podpora v průběhu IVF 
 • strach z těhotenství a/nebo porodu
 • příprava k porodu
 • trauma z porodu, porodnické násilí 
 • zpracování zkušeností z porodu
 • integrace příběhu porodu jako důležitého mezníku v životě ženy
 • poporodní potíže — poporodní deprese, poporodní blues, poporodní úzkost
 • agrese ve vztahu s dítětem
 • deprese a vyčerpání
 • pocity víny a selhání 
 • emoční erupce rodičů (hněv, vztek)
 • odmítání dítěte (kvůli pohlaví, povahy, chování)
 • úzkost v rodičovství
 • ztráta svobody, kontroly a sebe
 • setkání se svými stínovými částmi
 • vztahy s okolím (partner/partnerka, babička/dědeček, široké okolí)
 • asertivita a hranice – jak se nebát bránit dítě u lékaře, ve školce, ve škole a dalších situacích, podpora v řešení napjatých situacích
 • nechutenství, odmítání příkrmů, jídla
 • období vzdoru
 • jak ukončit kojení
 • agresivita
 • panovačnost
 • kňourání
 • vztahy mezi sourozenci
 • problémy se spánkem
 • adaptace ke školce nebo škole
 • šikana
 • ADHD
 • vysoká citlivost, hypersenzitivita
 • disciplína a nastavení hranic
 • „neposlušné“ dítě
 • na co si dát pozor ve výchově
 • problémy se studiem
 • problémy v pubertě
 • jak pochopit a podpořit citlivé dítě 

Nabízím dva formáty setkání:

Poradenství pro rodiče a páry – probereme aktuální situací, zeptám se na kontext, vysvětlím chování dítěte nebo okolí, popíšu varianty řešení problému a společně vytvoříme postup, který pomůže ve vaší situaci. Poradenství vždy předpokládá spolupráci, protože odborníkem na vlastní konkrétní dítě zůstáváte vy, znáte ho nejlépe a za podpory teoretických informaci, intuice a vhledu, zvládnete navigovat v labyrintu rodičovství. V poradenství používám všechny své znalosti a zkušenosti, ale základem je vždy paradigma vývoje na základě vazby Gordona Neufelda

Osobní terapie – doprovodím vás na vaší cestě zkoumání sebe, poskytnu bezpečný prostor, ve kterém se dá sdílet cokoliv, co zrovna řešíte nebo prožíváte. V terapii používám především integrativní přístup, ve kterém teoretický rámec tvoří paradigma vývoje na základě vazby Gordona Neufelda a v praxi používám všechny metody a přístupy, kterým jsem se učila, a to především emočně obraznou terapii, Soucitné dotazování Gabora Maté, prvky Somatic Experiencing, IFS (Internal Family Systems — terapie systémů vnitřní rodiny), somatické terapie traumatu a arteterapie. 

 • 2006-2011 studium Psychologie a diplom s vyznamenáním na Běloruské státní pedagogické univerzitě s českou nostrifikaci (odpovídá magisterskému programu “Psychologie” na českých vysokých školách).
 • Od roku 2017 studuji vývojovou teorii založenou na vazbě Gordona Neufelda v Neufeld Institute v Kanadě a kromě tři dlouhých kurzů Intensive 1, Intensive 2, Intensive 3, jsem prošla kurzem o Disciplíně, Hře, Hře a Vazbě, Emocích, Hře a Emocích, Úzkosti, Pubertě, Odolnosti, Předškolácích, Hypercilivosti, kurzem o manželství, kurzem o dětech v náhradní péči a kurzem Case study, kde jsme zkoumali vybrané případové studie vlastní a kolegů.
 • 2018 kurz pro duly Paranamadoula od Michele Odent a Liliana Lammers
 • 2018 kurz pro práci s příběhem porodu Birth Story Listening od Birthing from Within
 • podzim 2018 start projektu Rodičovství hrou (www.rodicovstvihrou.cz), v němž jsem spoluzakladatelka
 • 2020 kurz Perinatální ztráta od Prázdná kolébka
 • 2020 jsem začala poskytovat soukromé konzultace pro rodiče
 • 2020-2021 certifikace v perinatální psychologii a psychosomatice od Asociace „Psychea“
 • V zimě 2021 jsem začala studovat emočně obraznou terapii (aktuálně mám hotové 2 ze 3 modulů, tj. 144 hodiny)
 • V roce 2021-2022 jsem absolvovala roční kurz traumaterapie pomocí emočně-obrazné terapie (218 hodin)
 • Od roku 2021 jsem členkou Podpůrného centra (Support Centre) a Centra pro odborníky (Practitioner’s Centre) Institutu Neufelda, oficiální facilitátorkou Neufeld Institute a od roku 2023 jsem spoluředitelkou pro český a slovenský jazykové programy Neufeld Institute
 • 2021 kurz „Léčba šokového traumatu a PTSD na základě práce Dr. Peter Levine (Somatic Experiencing) a Dr. Stephen Porges (polyvagální teorie)“ od Galit Serebrenik-Gai, MA, MSW, SE
 • 2021-2023 dva roky sebezkušebního programu PCA (terapie zaměřená na člověka Karla Rogerse) od Person center z.s.
 • 2022 – dvoudenní workshop: Léčba komplexního traumatu v modalitě Internal Family Systems (Terapie systémů vnitřní rodiny) 
 • 2022 – kurz Intergativní polyvagální teorie pro práci s traumatem, úzkosti, depresi, hněvem, attachmentem a další použití v terapii (21,5 hodin studia) 
 • 2022-2024 – absolventka ročního kurzu Soucitného dotazování (Compassionate Inquiry) Gabora Matého (330 hodin studia)
 • 2023 kurz IFS Circles (IFS-informovaný terapeut), kurz Ponoření se do IFS
 • červen 2023 – kurz HANDLE 1. stupeň
 • 28-30.6.2023 kurz Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu (‘Theory & Tools for Safe Trauma Therapy’) od Babette Rothschild (Somatická terapie traumatu)
 • 9.2023 – certifikace v Rewind Trauma Therapy pro léčbu PTSD, autor metody Dr. David Muss
 • říjen-prosinec 2023 – kurz Neufeld Institute „Pochopit terapii“ (Making Sense of Therapy)

Stále se vzdělávám a abych mohla poskytovat kvalitní služby pravidelně procházím intervizí, supervizí a osobní terapií.

Recenze

Recenzi si můžete přečíst nebo nechat tady.

Ceník

Online konzultace nebo terapie (60 minut) – 2 000 Kč. Konzultace a terapie probíhají bez dítěte, pokud nejsme domluveni jinak. Tady vysvětluji proč.

Osobní konzultace nebo terapie (60 minut) – 2 200 Kč. Konzultace a terapie probíhají bez dítěte, pokud nejsme domluveni jinak. Tady vysvětluji proč. Terapeutovna se nachází hned vedle stanice metra Karlovo náměstí v Praze.

Další možnosti jsou 30-minutová krátká intenzivní online terapeutická/poradenská setkání — 1 000 Kč.

Nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Pokud jste v tíživé finanční situaci, je možné sjednat slevu.

Rušení termínu je možné nejpozději 24 hodiny před setkáním, bez sankce, jinak účtuji celou částku. Výjimku tvoří urgentní zdravotní problémy a události vyšší moci. Pokud se cítíte špatně nebo vám onemocní dítě a nejste si jistí jak se bude cítit, raději napište předem a domluvíme se na dalším postupu.

 

Kontakt

Setkání je možné online nebo po předchozí domluvě osobně v Praze (hned u metra Karlovo náměstí).

Email: xenie.majznerova@gmail.com
Facebook: Xenie Majznerová – psycholožka pro rodiče
Webovky: www.rodičovství.wtf
Telefon/WhatsApp: +420 775 227 812

Bankovní spojení: 2402175339/2010

OSVČ IČ: 14244501